right_content_bg
ANBI

ANBI
De Belastingdienst heeft de Stichting De vrienden van SGL aangewezen als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen). Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling, die als zodanig door de Belastingdienst is aangewezen. Uw giften aan de Stichting Vrienden van SGL kunt u dus van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken. Uiteraard binnen de daarvoor geldende regels. Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst.

VRIJSTELLING BETALEN ERFBELASTING
Wie iets erft zal daar in principe belasting over moeten betalen. In de nieuwe belastingregels wordt dit de erfbelasting genoemd (voorheen successierecht). Het gaat hierbij om verschillende tarieven, afhankelijk van de graad van verwantschap. 

Net als voorheen wordt in de nieuwe wet een belangrijke uitzondering op de regels gemaakt voor zogeheten ANBI-organisaties. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling, een maatschappelijke organisatie die is vrijgesteld van het betalen van erfbelasting. Als u geld of goederen nalaat aan zo’n erkende instelling, dan komt dat gedeelte van uw nalatenschap volledig ten goede aan het door u beoogde doel.ANBI-logo (150 x 119) (100 x 79)