right_content_bg

Erfstellingen/ legaten

Het opmaken van een testament is iets waar niemand graag aan denkt. Het geeft u wel de mogelijkheid om goede doelen zoals het werk van de Stichting Vrienden van SGL op een bijzondere manier te steunen. Hier worden de algemene mogelijkheden kort toegelicht. Over de mogelijkheden voor uw persoonlijke situatie kan een notaris u nader inlichten.

SCHENKINGEN/GIFTEN
Schenken
Het schenken aan een goed doel kan u fiscaal voordeel opleveren. Er zijn dan wel een aantal voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Bij schenkingen bestaat een onderscheid tussen gewone giften en periodieke giften.

Gewone giften
Voor het fiscaal voordeel bij gewone giften geldt een drempel- en een maximumbedrag. Het drempelbedrag is 1 % van uw verzamelinkomen, met een minimum van € 60,-. Wat u meer doneert dan dit bedrag mag u aftrekken, tot een maximum van 10% van het verzamelinkomen. Het verzamelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box I, II en III.

Periodieke giften
Voor periodieke giften geldt geen drempel- of maximumbedrag. Een periodieke schenking kan u fiscaal voordeel opleveren als deze is vastgelegd in een notariële akte waarin u zich verplicht om ten minste vijf opeenvolgende jaren eenzelfde bedrag te schenken. In de akte kan ook een bepaling worden opgenomen dat de uitkering eindigt op het moment dat u komt te overlijden of arbeidsongeschikt of werkloos raakt.

TESTAMENT 
Nalaten
Met een testament weet u zeker dat uw nalatenschap op de juiste plek terecht komt. Hieronder noemen wij een paar mogelijkheden om personen of organisaties waar uw hart naar uitgaat te begunstigen.
1. Benoeming tot erfgenaam. Door bepaalde personen of organisaties tot erfgenamen te benoemen, ontvangen zij (een gedeelte van) uw bezittingen. Dit betekent wel dat zij ook aansprakelijk worden voor (een gedeelte van) uw eventuele schulden.
2. Het nalaten van een legaat. Met een legaat kiest u ervoor om een bedrag of bepaalde goederen na te laten aan een persoon of organisatie. Hierbij geeft u precies aan wat de begunstigde ontvangt.

Nalaten aan een goed doel werkt zo
Goede doelen kunnen als rechtspersoon tot volwaardig erfgenaam worden benoemd. De betreffende organisatie heeft dan (samen met de andere erfgenamen) recht op de gehele nalatenschap. Het goede doel erft dus een deel van de baten én van de eventuele schulden van de nalatenschap. Maar dat laatste is natuurlijk niet de bedoeling. Om dit te voorkomen, wordt door deze organisaties altijd gekozen voor een zogenaamde beneficiaire aanvaarding.

Tenaamstelling
Om de garantie te hebben dat uw nalatenschap bij de juiste instelling terecht komt, dient de tenaamstelling van het goede doel correct in het testament te staan. Als extra zekerheid kunt u de notaris ook het nummer van de Kamer van Koophandel in het testament laten opnemen.

Executeur
Na een overlijden moet er heel veel gebeuren. Het aantal zaken dat op afhandeling wacht, lijkt eindeloos. Hiervoor wordt in het testament een executeur benoemd. In principe kan iedereen worden benoemd tot executeur, bijvoorbeeld een familielid met boekhoudkundige ervaring, of een administratief onderlegde buurman. U kunt ook de notaris tot executeur benoemen, of uw accountant. Stichting Vrienden van SGL zal niet zelfstandig als executeur optreden, maar zal dit altijd in handen geven van een notaris.

Bronvermelding:
Graaf, H. de : www.wijzernalaten.nl