right_content_bg
  • Privacystatement

Privacystatement

De stichting Vrienden van SGL is een stichting die geld inzamelt om projecten en activiteiten voor mensen met een beperking mogelijk te maken. Via de website vriendenvansgl.nl geven wij informatie over onze stichting, de activiteiten en de sponsoren en bieden wij de mogelijkheid tot het invullen van een contactformulier, sponsorformulier of doen van een donatie. Bezoekt u deze website, dan verwerkt Vrienden van SGL uw persoonsgegevens. In dit privacystatement leest u welke gegevens dit zijn en wat wij daarmee doen.

 

Soort gegevens

 

Op vriendenvansgl.nl verwerken wij, net als elke website, IP-adressen van websitebezoekers. Een IP-adres kan een persoonsgegeven zijn. Daarnaast worden bij het invullen van het contactformulier uw naam, adresgegevens, mailadres, telefoonnummer en vraag of opmerking gevraagd.

Bij het invullen van het sponsorformulier voor meer informatie worden uw (organisatie)naam, adresgegevens, mailadres en telefoonnummer gevraagd.
Bij het invullen van het donatieformulier worden uw naam, adresgegevens, mailadres, telefoonnummer, geslacht en geboortedatum gevraagd. Daarnaast worden de benodigde gegevens voor uw donatie, te weten het bedrag, het rekeningnummer en de frequentie van doneren gevraagd.

 

Cookies

 

Deze website maakt enkel gebruik van functionele cookies voor een optimale werking van de website.

 

Contactformulier

 

Als u het contactformulier op vriendenvansgl.nl invult met het verzoek voor meer informatie, of ons een e-mail stuurt, dan gebruiken wij deze gegevens alleen om contact met u op te nemen en u een reactie te kunnen geven op uw vraag of verzoek. Deze gegevens worden enkel verwerkt in de mailbox en niet verder opgeslagen of bewaard, tenzij er een sponsorrelatie uit de correspondentie ontstaat. Dan worden deze gegevens in ons sponsorbestand verwerkt.

 

Sponsorformulier

 

Als u het sponsorformulier op vriendenvansgl.nl invult met het verzoek voor meer informatie, of ons een e-mail stuurt, dan gebruiken wij deze gegevens alleen om contact met u op te nemen en u een reactie te kunnen geven op uw vraag of verzoek. Deze gegevens worden enkel verwerkt in de mailbox en niet verder opgeslagen of bewaard, tenzij er een sponsorrelatie uit de correspondentie ontstaat. Dan worden deze gegevens in ons sponsorbestand verwerkt.

 

Donatieformulier

 

Als u het donatieformulier op vriendenvansgl.nl invult ten behoeve van het doen van een donatie zullen wij de door u opgegeven informatie verwerken in ons bestand van donateuren en uw donatie conform de door uw opgegeven wensen uitvoeren.

Verstrekken persoonsgegevens aan andere partijen
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen (derden), tenzij dat noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten.

 

Uw privacyrechten

 

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 35 van de Wbp) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 36 van de Wbp). Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens.

 

Contactgegevens Vrienden van SGL

 

Bezoekadres:
Havikstraat 18
6135 ED Sittard
Postadres:
Postbus 5036
6130 PA Sittard
T 046 – 420 38 00
E info@vriendenvansgl.nl