right_content_bg
  • Vrienden van SGL

OVER ONS

SGL wil dat haar cliënten het maximale uit het leven halen. Dat ze zoveel mogelijk regie over eigen leven houden en zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen en deelnemen aan de maatschappij. Het zorgbudget wordt echter steeds krapper.

SGL wil haar cliënten meer bieden dan nu financieel mogelijk is. Meer projecten en activiteiten die het leven van mensen met een beperking kleur geven.